Dobrodošli u
Fast track projekt

POMAŽE ODRASLIMA DA UPOZNAJU SAMI SEBE I KRENU NA PRAVI PUT DO KARIJERE

FAST-TRACK

O nama

Projekt namjerava pomoći odraslima da se uspješno snađu na tržištu rada koje se stalno razvija putem savjeta i informacija o mogućnostima zapošljavanja i osposobljavanja nudeći pojedincima podršku u karijeri, uz alate i resurse za osposobljavanje koji su spremni za korištenje.

MOVE UP

MOVE UP – MOOC za razvoj vještina upravljanja karijerom

FAST TRACK projekt će razviti MOVE UP – MOOC za razvoj vještina za razvoj karijere (CMS) za odrasle. Tečaj će poslužiti kao referentna točka za pojedince i stručnjake za profesionalno usmjeravanje za najvažnije kompetencije u karijeri.

PROFESIONALNO USMJERENJE

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE

PROFESIONALNE VJEŠTINE

Upoznaj tim!